Garage door information – ข้อมูล ประตูโรงรถอัตโนมัติ

More convenience and security every day

(ความสะดวกสบายและปลอดภัยกับการใช้งานในทุกๆ วัน)

Sectional Garage Door ประตูโรงรถแบบพับขึ้น Sectional Garage Door ประตูโรงรถแบบพับขึ้น Sectional Garage Door ประตูโรงรถแบบพับขึ้น
Garage door demonstration Garage door design and mobile App. Garage door panel and accessories

Brand quality from Germany. All doors are manufactured according to the DIN EN 9001 quality management system and meet the requirements of European standard 13241-1. Endurance tests under real conditions ensure mature series products with Hörmann quality. (สินค้า ประตูโรงรถ คุณภาพจากเยอรมัน มาตราฐานยุโรป)

Garage Door 001

Good reasons to try Hörmann (นี้คือเหตุผลที่คุณต้องเลือก ประตูโรงรถ เฮอร์แมน)

Perfect appearance, Innovations from the market leader, Safety tested & certified by TÜV

ประตูโรงรถ แบบฝรั่ง 02

1. Elegant surface decors to choose

(1. ผิวบานประตูผลิตจากวัสดุคุณภาพเยี่ยม)

ประตูโรงรถ แบบฝรั่ง 03

2. Reliable protection with the anti-lift kit

(2. มีเทคโนโลยีป้องกันการงัดจากการถูกโจรกรรม)

ประตูโรงรถ แบบฝรั่ง 04

3. Durable plastic shoe (only from Hörmann)

for long-term protection against corrosion to rust. Together with door’s bottom seal.

(3. ฐานรองพลาสติกที่หนาทนทาน และ แถบซีลใต้บานประตู ป้องกันการกันกร่อนฐานด้านล่างที่สัมผัสความชื้นตลอดเวลา)

ประตูโรงรถ แบบฝรั่ง 06

4. Efficient thermal insulation,

with thermal break between the frame and the building structure.

(4. อุปกรณ์เพิ่มเติม แถบซีลป้องกันความร้อน โดยรอบระหว่างบานประตู กับ โครงเฟรมประตู)                                            .

ประตูโรงรถ แบบฝรั่ง 07

5. Fascia panels as standard,

always matching door color

(5. มาตราฐานแผ่นครอบปิดบานประตูด้านบนสีเดียวกับบานประตู เพื่อความสวยงาม และ เรียบร้อย)

ประตูโรงรถ แบบฝรั่ง 08

6. Side wall fitting, no problem!

Offering to wider passage

(6. อุปกรณ์เพิ่มเติม ระบบการติดตั้งโครงเฟรมรับบานประตู ที่ติดตั้งด้านข้างเสา เพื่อเพิ่มพื้นที่ทางเข้าของโรงรถ)

Garage Door 002

7. Bi-directional radio system BiSecur

High-security BiSecur radio system is based on future-oriented technology. Extremely secure BiSecur encryption protocol makes sure that no-one can copy your radio signal. Tested and certified by security experts at the Bochum University and as safe as online banking.

(7. ระบบรีโมทคอนโทรล ประตูโรงรถ “บีซิเคียว” ที่ส่งสัญญานควบคุม 2 ทิศทาง เพื่อป้องกันการคัดลอกหรือโจรกรรมสัญญาน  ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัย โบคุ่ม เยอรมันนี ปลอดภัยเหมือนระบบสัญญานธนาคาร)


Double-skinned steel sectional door LPU (บาน ประตูโรงรถ แผ่นเหล็ก 2 ด้าน และ ฉนวน PU หนา 42 มม. )

Double-skinned LPU doors offer the best possible insulation. Moreover, the PU 42-mm. thick sections give the door the greatest stability and make for quiet operation. (โครงสร้างแผ่นเหล็ก 2 ชั้นหุ้มฉนวน หนา 42 มม. ทำให้โครงสร้างบาน ประตูโรงรถ แข็งแรงและทำงานเงียบลื่น)

Garage Door 003

Safety features in accordance with European standard 13241-1 (ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยมาตรฐานยุโรป)

Safety while operating the garage door is top priority for Hörmann  (เฮอร์แมนให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยระหว่างการใช้งาน ประตูโรงรถ อย่างสูงสุด) 

Garage Door 004

Anti-fall safeguard / trap protection (ระบบป้องกันประตูร่วงตก และ ป้องกันนิ้วถูกหนีบ)
Hörmann sectional doors are tested and certified in accordance with the high safety requirements of European standard 13241-1, not only on their own but also in combination with operators. It would be hard to find a safer sectional door. (ประตูโรงรถ เฮอร์แมนได้รับการรับรองจากมาตรฐานยุโรป ว่ามีความปลอดภัยสูงสุดในตลาด)

ประตูโรงรถ แบบพับขึ้น 03

*Tension spring assembly with spring-in-spring system

(ระบบสปริงซ้อนสปริง เพิ่มความปลอดภัยเป็น 2 เท่า)

ประตูโรงรถ แบบพับขึ้น 04

*Torsion spring technology with integrated spring safety device

(ระบบเฟืองจับล็อคแกนประตู กรณีสปริงขาดฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มขีดความปลอดภัยสูงสุด)

ประตูโรงรถ แบบพับขึ้น 05

*Secure guidance of the door in safety tracks 

(รางสำรองรองรับขาบานประตู กรณีล้อในรางหลักหลุดจากราง เพื่อป้องกันบานประตูตกจากฝ้า)

ประตูโรงรถ แบบพับขึ้น 06

*Finger trap protection on the inside, outside and on the hinges

(รูปแบบรอยต่อบานประตูและบานพับ ที่ออกแบบเพื่อป้องกันการหนีบนิ้วมือ ระหว่างเปิดปิดทั้งภายในและภายนอก)

ประตูโรงรถ แบบพับขึ้น 07

*Trap guard on the side frame

(แถบป้องกันเฟรมด้านข้างตลอดความสูงของรางด้านข้าง ไม่ให้มีช่องว่าง เพื่อป้องกันนิ้วถูกหนีบ)

Garage quality